Học phí
Mức học phí theo quy định hiện hành của Chính phủ (Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015), dự kiến trung bình như sau:

Năm học

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Ngành Quản trị kinh doanh

9.800.000

10.800.000

11.900.000

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

11.700.000

12.900.000

14.200.000

Ghi chú:

    • Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (Học kì 1, Học kì 2), mỗi học kỳ có 5 tháng.

    • Học kỳ hè không bắt buộc sinh viên phải học. Sinh viên học trong học kỳ hè sẽ nộp học phí theo quy định đối với học kỳ hè.

    • Học phí sinh viên nộp trong mỗi học kỳ phụ thuộc tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ.

BÌNH LUẬN