Bạn có thể hỏi đáp tại đây hoặc Chat trực tiếp với Khoa CNTT&TT - Đại học Đà Nẵng ở góc phải